Loading Events
Information

Mokyklų darbuotojų psichikos sveikatos stiprinimo programa

Kas?

Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymai.

Kam skirta?

Mokyklų bendruomenių nariams: mokytojams, mokytojų padėjėjams, socialiniams pedagogams, specialiesiems pedagogams, psichologams, psichologų asistentams, logopedams, tiflopedagogams, surdopedagogams, visuomenės sveikatos specialistams, mokyklos administracijos darbuotojams.

Ką veiksime?
  • Didinsime mokyklų darbuotojų kompetencijas psichikos sveikatos srityje 
  • Didinsime mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinsime jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą, reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais. 
  • Pirmojo susitikimo metu bus aptartos aktualios mokyklai problemos psichikos sveikatos srityje. Pagal tai bus sudarytas preliminarus tolesnių mokymų susitikimų planas. 
  • Susitikimų metu bus atliekamos išsamios atvejų analizės, pateikiamos rekomendacijos spręstinoms problemoms mokykloje nagrinėti.   
Kaip viskas vyks?

Kviesime į 8 užsiėmimus, kas 1–3 savaites, kurie vyks pagal su ugdymo įstaiga suderintą grafiką. Paskutinysis susitikimas vyks praėjus 3 mėn. nuo prieš paskutiniojo. Iš viso mokymų trukmė – 40 val.: 8 val. – nuotoliniai mokymai, 32 val. – kontaktinis darbas. Grupėje gali dalyvauti iki 12 asmenų. 

Kita svarbi informacija: 

Mokymai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-523. Prieš pradedant mokymus su mokykla pasirašoma bendradarbiavimo sutartis, kurioje nurodama planuojamų mokymų trukmė, susitikimų dažnumas, mokymų dalyvių grupės dydis ir kiti organizaciniai aspektai.  

Pasibaigus mokymams – išduodami mokymų dalyvių pažymėjimai.  

 

Dėl detalesnės informacijos, arba norėdami užregistruoti mokyklą į mokymus 2024 m. kreipkitės el. paštu [email protected] arba telefonu +370 690 90881.