Emocijų išveikimo mankšta | Ikimokyklinės ir pradinės klasės

Emocijų paleidimo mankšta skirta „nusiraminant įsilieti į ugdymosi procesą“ – dažnu atveju didelio miesto tempas jau nuo ryto įsuka į intensyvų emocijų verpetą: pramiegojimas, kamštis kelyje, susirinkimas, į kurį tėvai būtinai turi suspėti, žinių patikrinimas ugdymo įstaigoje – vaikai į darželius ir mokyklas dažnai jau iki ugdymosi proceso ateina pilni įvairių emocijų ir susikaupti ugdančioms veikloms yra sudėtinga. Emocijų mankšta leis vaikams saugiai išveikti emocijas, „nusinulinti“ ir pasiruošti priimti tai, ką ugdymo įstaiga yra numačiusi.

Skip to content