Pytania i odpowiedzi
1. Jakie mam możliwości, jeżeli w mojej placówce oświatowej nie ma specjalisty ds. zdrowia publicznego?
2. Czym jest zespół mobilny?
3. Z kim powinna skontaktować się placówka oświatowa, aby zorganizować warsztaty promujące zdrowie?
4. W jaki sposób Wileński Urząd Zdrowia Publicznego może mi pomóc?
5. Ile kosztuje udział w aktywnościach/wydarzeniach organizowanych przez Urząd?
6. Gdzie znaleźć dane kontaktowe placówek oferujących bezpłatne usługi w zakresie zdrowia psychicznego?
7. Jak dojechać do Wileńskiego Urzędu Zdrowia Publicznego?
8. Czy w przypadku rejestracji na aktywność/wydarzenie otrzymam potwierdzenie e-mailem, a jeśli tak to kiedy?
9. Czy na aktywności/wydarzenia można rejestrować się telefonicznie?
10. Czy to prawda, że każdy może uczestniczyć w aktywnościach/wydarzeniach organizowanych przez Urząd?