Dovanų politika

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure (toliau – Biuras) dovanų politika įgyvendinama vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dovanų politika, patvirtinta Biuro direktoriaus 2023 m. rugsėjo 22d. įsakymu Nr. V-73/23. Skaityti

Biure nepriimamos jokios kitos dovanos, išskyrus teikiamas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Biuro darbuotojas, gavęs dovaną pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, ar gavęs reprezentacinę dovaną, kai tokios dovanos vertė viršija 150 eurų (jeigu tiksli vertė yra žinoma) arba tikėtina, kad galėtų viršyti 150 eurų (jeigu tiksli vertė nežinoma), per 3 darbo dienas užregistruoja ją Dovanų registre ir apie tai elektroniniu paštu informuoja tiesioginį vadovą bei Biuro patarėjui atsiunčia užpildytą Pranešimo apie gautą dovaną formą ir dovaną perduoda Teisės ir personalo skyriaus administratorei, kuri dovaną saugo iki bus nustatyta jos tikroji vertė ir priimtas sprendimas dėl tolesnio jos saugojimo ir (ar) naudojimo.

Biuras siekia, kad už darbuotojų profesionalų darbą ir paslaugumą būtų taikomi kiti padėkos būdai, nesusiję su dovanomis, kadangi padėkoti ir įvertinti Biuro darbuotoją galima įvairiai: šypsena, geru žodžiu, gražiu laišku, padėkos raštu ir paprastu „ačiū“.

 

Mums pakanka Jūsų Ačiū

Skip to content