Visuomenės sveikatos koordinatoriai (mityba ir maitinimas)
Visuomenės sveikatos koordinatoriai (mityba ir maitinimas) – tai maitinimo organizavimo srities profesionalai, kurie konsultuoja mokyklas ir darželius maitinimo klausimais: vertina tiekiamų patiekalų ir paslaugų kokybę, maitinimo aplinką, higieną ir jos saugumą, atlieka konsultacinius vizitus, vykdo apklausas bei teikia rekomendacijas.
Visuomenės sveikatos koordinatorius (mityba ir maitinimas), tai -
Patarėjas mitybos ir maitinimo klausimais
Konsultuoja mokyklos / darželio bendruomenę, maitinimo tiekėjus maitinimo organizavimo klausimais, teikia rekomendacijas.
Maisto patiekalų kokybės vertintojas
Konsultuoja ir teikia siūlymus dėl patiekalų kokybės gerinimo.
Maisto saugos ir higienos prižiūrėtojas
Vertina maitinimo aplinką, saugą ir higieną.
Maitinimo apklausų duomenų analitikas
Atlieka apklausas dėl tiekiamų maisto patiekalų kokybės ir teikia rekomendacijas.
Mitybą ir maitinimą reglamentuojančių teisės aktų konsultantas

Rūpinasi, kad naujausi maitinimo reikalavimai būtų taikomi mokykloje / darželyje.