All Documents

Korupcijos prevencija

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) nuolat rūpinasi žmonių sveikata, motyvuoja gyventi sveikiau ir padeda ugdytis sveikatai palankius įgūdžius. Biuras taip pat nuolat siekia veikti skaidriai, visus sprendimus priimti nešališkai bei užtikrinti lygias teises. Biuras savo veikloje laikosi nulinės tolerancijos korupcijai principo ir įdiegė atsparumo korupcijai priemonių sistemą.

KORUPCIJAI ATSPARIĄ APLINKĄ IR PASITIKĖJIMĄ KURKIME KARTU!

                             

Pasitikėjimo linija: pranešk apie pažeidimą

Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, patvirtinimo

Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro etikos kodeksas

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vidaus kontrolės politika

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atsparumo korupcijai politika

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro korupcijos prevencijos 2023–2025 m. veiksmų planas