All Documents

Korupcijos prevencija

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) nuolat rūpinasi žmonių sveikata, motyvuoja gyventi sveikiau ir padeda ugdytis sveikatai palankius įgūdžius. Biuras taip pat nuolat siekia veikti skaidriai, visus sprendimus priimti nešališkai bei užtikrinti lygias teises. Biuras savo veikloje laikosi nulinės tolerancijos korupcijai principo ir įdiegė atsparumo korupcijai priemonių sistemą.

KORUPCIJAI ATSPARIĄ APLINKĄ IR PASITIKĖJIMĄ KURKIME KARTU!

Savo nuomones ir pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo galite pateikti čia

 

Pasitikėjimo linija: pranešk apie pažeidimą

Korupcijos prevencijos dokumentai

Privačių interesų deklaravimas

Interesų konfliktų valdymas

Informacijos apie asmenį surinkimas

Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Dovanų politika

Kita svarbi informacija