Privačių interesų deklaravimas

Deklaruojančio asmens statusą turintys Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (Biuras) darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Privatūs interesai tai deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

Detali instrukcija, kaip deklaruoti privačius interesus, pateikta Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje.

 

Siekiant užtikrinti tinkamą viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą, Biure yra patvirtintas pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.

Informacija apie Biuro direktoriaus nusišalinimus ar nušalinimus

 

Skip to content