Loading Events
Information

Pozityvios tėvystės programa „Neįtikėtini metai“

Kas?

Programa, sukurta JAV ir turinti jau daugiau kaip 30-ies metų įgyvendinimo patirtį, siūlo šeimoms (tėvams, įtėviams, globėjams) prisijungti prie Pozityvios tėvystės programos ir kartu su patyrusiomis psichologėmis stiprinti ryšį su vaiku, gilintis į vaiko elgesį, emocijas bei kurti pozityvius santykius šeimoje.

Programa organizuojama įgyvendinant projektą kartu su Higienos institutu, kurio tikslas stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius, įgyvendinant Neįtikėtinų metų (angl. Incredible Years) programas Lietuvoje.

Projektą finansuoja Europos sąjunga.

Daugiau apie projektą: https://neitiketini-metai.lt/apie-projekta/

Kam skirta?

Šeimoms, auginančioms ikimokyklinio (3-6 m.) ir mokyklinio (6-12 m.) amžiaus vaikus.

Ką veiksime?

· stiprinsite pozityvios tėvystės įgūdžius;

· išmoksite įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus, aiškinsimės netinkamo elgesio priežastis,

· puoselėsite tėvų ir vaikų bendravimą ir prieraišumą;

· formuosite tėvų gebėjimą skatinti vaikų emocijų reguliaciją ir socialinius įgūdžius bendradarbiaujant ir su vaikų pedagogais;

· išmoksite pažinti savo ir vaiko jausmus.

Kaip viskas vyks?

Rugsėjo mėn. bus renkamos 3 grupės.

Trukmė: programos trukmė 14 savaičių (14 kassavaitinių užsiėmimų po 2 val.).

Užsiėmimai vyksta darbo dienomis.

DĖMESIO! Šiuo metu visos grupės užpildytos. Sekančios grupės planuojamos rugsėjo mėn.

Daugiau apie programą: https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/