Koordynatorzy ds. zdrowia publicznego (żywienia i cateringu)
Koordynatorzy ds. zdrowia publicznego (żywienia i cateringu) to specjaliści z sektora cateringu, którzy doradzają szkołom i przedszkolom w zakresie ich zapotrzebowania na catering, w tym oceniają warunki do zapewniania cateringu, higienę, bezpieczeństwo i jakość jedzenia, a także prowadzą ankiety, wizyty konsultacyjne i przedstawiają rekomendacje.
Koordynator Zdrowia Publicznego (Żywienie i Catering), tj. -
Doradca żywieniowy i cateringowy
Konsultuje społeczność szkolną/przedszkolną, dostawców cateringu w sprawach organizacji cateringu, udziela rekomendacji.
Oceniacz jakości żywności
Konsultuje i zgłasza sugestie dotyczące poprawy jakości posiłków.
Nadzorca ds. bezpieczeństwa i higieny żywności
Odpowiedzialny za ocenę warunków, w jakich zapewniany jest catering, jego bezpieczeństwa i higieny.
Analityk danych z ankiet żywieniowych
Prowadzi badania dotyczące jakości serwowanej żywności oraz udziela rekomendacji.
Konsultant ds. legislacji regulującej żywienie i catering
Zapewnia, że ​​w szkole/przedszkolu stosowane są najnowsze wymagania cateringowe.