Mokamų paslaugų įkainiai

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras teikia mokamas paslaugas – privalomuosius pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus.

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kurio tikslas išmokyti asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir suteikti jam savalaikę pirmąją pagalbą.

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kurio tikslas  suteikti higienos žinių ir įgūdžių, padedančių apsaugoti nustatytų profesijų darbuotojų ir gyventojų sveikatą. Darbuotojai higienos įgūdžių mokosi prieš pradėdami savo profesinę veiklą ir vėliau pasibaigus sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo galiojimo terminui.

Lektorius atvyks į Jūsų įstaigą (suderinus datą ir laiką), jei susidarys ne mažesnė nei 5 asmenų grupė. Baigus mokymus, išduodamas nustatytos formos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas.

Norinčius užsisakyti sveikatos mokymo paslaugą, kreipkitės el. paštu [email protected] arba telefonu  +370 652 07020

Atsiskaitymas už privalomuosius mokymus:
Gavėjas: BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius
Įmonės kodas:  301850606
Sąskaitos Nr.   LT90 4010 0424 0390 2814
Luminor Bank AB 40100

Mokymai teikiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“.

Privalomojo sveikatos mokymo kainos patvirtintos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto  savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 1-1598 „Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų įkainų sąrašo patvirtinimo“.

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2022 m.                           d.

sprendimu Nr.

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Paslaugos ir jų struktūros sudedamosios dalys Pareigybė / priemonė / funkcija Paslaugos kaina Eur/val. Paslaugos kaina Eur
1. 2 3 4 5
1.1. Psichosocialinės rizikos veiksnių vertinimo atlikimas:
1.1.1 Vieno darbuotojo psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas, kai tiriama iki 50 darbuotojų Atlieka Biuro darbuotojas, turintis teisę atlikti psichosocialinės rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą 5,79
1.1.2. Vieno darbuotojo psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas, kai tiriama iki 100 darbuotojų Atlieka Biuro darbuotojas, turintis teisę atlikti psichosocialinės rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą 4,34
1.1.3. Vieno darbuotojo psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas, kai tiriama daugiau kaip100 darbuotojų Atlieka Biuro darbuotojas, turintis teisę atlikti psichosocialinės rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą 2,90
2. Mokymai
2.1. Savižudybių prevencijos mokymai
2.1.1. „safeTALK“ mokymai
Licencinis mokestis  (vienam dalyviui) Licencinė sutartis su „Living works“ 9,5
Papildoma medžiaga „vartininkams“ (vienam dalyviui) Rinkinys dalyviui: knyga, aplankas, lankstinukas, rašiklis, lipdukai, atmintinės, sertifikatas 5,00
2.1.2. ASIST mokymai
Licencinis mokestis (vienam dalyviui) Licencinė sutartis su „Living works“ 38,00
Papildoma medžiaga „vartininkams“ (vienam dalyviui) Rinkinys dalyviui: knyga, aplankas, lankstinukas, rašiklis, lipdukai, atmintinės, dalyvio kortelė, sertifikatas 5,00
Pagalbinės priemonės instruktoriams Plakatas, 1 vnt. 35,00
1 2 3 4 5
2.2. Pirmosios pagalbos mokymai (pagal kodus****)
2.2.1. Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (kodas – PP) (8 ak. val.)
Dalyvio mokestis VSPS, teikiantis paslaugą 10,00
2.2.2. Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (kodas – PT) (4 ak. val.)
Dalyvio mokestis VSPS, teikiantis paslaugą 8,00
2.2.3. Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (kodas – PG) (18 ak. val.)
Dalyvio mokestis VSPS, teikiantis paslaugą 18,00
2.3. Higienos įgūdžių mokymai
2.3.1. Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (kodas – HB, HBB)
Dalyvio mokestis VSPS, teikiantis paslaugą 5,00
2.3.2. Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (kodai: H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14)
Dalyvio mokestis VSPS, teikiantis paslaugą 9,00
2.4. Kiti mokymai ir paskaitos
2.4.1. Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 (1 asmeniui) VSPS, teikiantis paslaugą 20,00
2.4.2. Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa, kurios kodas A2 (1 asmeniui) VSPS, teikiantis paslaugą 40,00
2.4.3. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą VSPS, teikiantis paslaugą 5,00
3.1.2. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas VSPS, teikiantis paslaugą 3,00

 

*Tyrimo atlikimas apima tyrimo aprašo parengimą, apklausos atlikimą (anketų pildymą), apklausos duomenų analizę ir ataskaitos parengimą.

**Tikslus reikalingas darbo laikas priklauso nuo veiklos specifikos ir masto ir yra nustatomas kiekvienai veiklai individualiai.

***Bendra suma skaičiuojama individualiai pagal užsakymus; ji priklauso nuo paslaugos specifikos, reikalingų sąnaudų ir (ar) dalyvių skaičiaus.

****Mokymo programų kodai nustatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu  Nr. V-69 ,,Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“.

 

 

 

Skip to content