Opłaty za usługi płatne

Urząd Zdrowia Publicznego Urzędu Miejskiego Wilna świadczy usługi odpłatne – obowiązkowe szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i higieny.

Obowiązkowe szkolenie z pierwszej pomocy jest częścią obowiązkowego szkolenia zdrowotnego, którego celem jest nauczenie jednostki oceny funkcji życiowych poszkodowanego i udzielenia mu w odpowiednim czasie pierwszej pomocy.

Obowiązkowe szkolenie w zakresie umiejętności higienicznych jest częścią obowiązkowej edukacji zdrowotnej, której celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności higienicznych pomagających chronić zdrowie pracowników i mieszkańców określonych zawodów. Pracownicy zdobywają umiejętności higieniczne przed rozpoczęciem działalności zawodowej, a następnie po wygaśnięciu certyfikatu wiedzy zdrowotnej.

Szkolenie stacjonarne lub zdalne. Po ukończeniu szkolenia Urząd wydaje Certyfikat Kompetencji Zdrowotnych.

Jeżeli chcesz zarezerwować termin szkolenia z pierwszej pomocy, wyślij e-mail do [email protected] lub zadzwoń +370 659 09354

Płatność za szkolenie z higieny:

Odbiorca: BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Adres: M. K. Čiurlionio g. 100, Wilno
Numer rej. przedsiębiorstwa: 301850606
Nr rachunku: LT90 4010 0424 0390 2814
Bank: Luminor Bank AB 40100

Czas trwania: 2-6 godzin lekcyjnych.
Lokalizacja: W Twojej instytucji lub zdalnie
Koordynator programu: Agnė Venckutė
Telefon: +370 659 09354
Cena: 5,00 EUR od osoby; 9,00 EUR od osoby.
Pytania? Agnė Venckutė, +370 659 09354

Szkolenie realizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej z 2008 roku. 28 stycznia według zamówienia nr. V-69 „W sprawie opisu obowiązkowej pierwszej pomocy, umiejętności higienicznych, wpływu alkoholu, środków odurzających i środków psychotropowych lub innych substancji psychoaktywnych na szkolenie w zakresie zdrowia człowieka i procedurę wydawania świadectw oraz wykaz zawodów i obszarów działalności osób, dla których zdrowie i/lub lub szkolenie w zakresie pierwszej pomocy jest obowiązkowe, zatwierdzenie kodeksów programu szkoleń i częstotliwości szkoleń”.

Ceny obowiązkowej edukacji zdrowotnej zatwierdzane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej z 1994 roku. 8 listopada według zamówienia nr. 373 „W sprawie zatwierdzenia płatnych publicznych świadczeń opieki zdrowotnej i ich cennika” oraz Rada Miasta Wilna 2022 7 października decyzja nr. 1-1598 „W sprawie zatwierdzenia cennika usług odpłatnych świadczonych przez urząd zdrowia publicznego Urzędu Miasta Wilna instytucji budżetowej”.

POTWIERDZONY

Rada Miejska Wilna

w 2022 r D.

decyzja nr.

 

WYKAZ OPŁAT ZA USŁUGI PŁATNE ŚWIADCZONE PRZEZ INSTYTUCJĘ BUDŻETOWĄ URZĄD ZDROWIA PUBLICZNEGO MIASTA WILNA

Numer kolejny. Usługi i ich elementy konstrukcyjne Stanowisko/instrument/funkcja Cena usługi EUR/godz. Cena usługi wynosi EUR
1. 2 3 4 5
1.1. Przeprowadzanie oceny psychospołecznych czynników ryzyka:
1.1.1 Badanie psychospołecznych czynników ryzyka u jednego pracownika w grupie do 50 pracowników Dokonuje go pracownik Urzędu posiadający uprawnienia do prowadzenia badań i oceny psychospołecznych czynników ryzyka 5,79
1.1.2. Badanie psychospołecznych czynników ryzyka u pojedynczego pracownika na grupie do 100 pracowników Dokonuje go pracownik Urzędu posiadający uprawnienia do prowadzenia badań i oceny psychospołecznych czynników ryzyka 4,34
1.1.3. Badanie psychospołecznych czynników ryzyka u jednego pracownika przy liczbie pracowników powyżej 100 Dokonuje go pracownik Urzędu posiadający uprawnienia do prowadzenia badań i oceny psychospołecznych czynników ryzyka 2,90
2. Szkolenie
2.1. Szkolenie z zakresu zapobiegania samobójstwom
2.1.1. Szkolenie SafeTALK
Opłata licencyjna (za uczestnika) Umowa licencyjna z „Living Works” 9,5
Dodatkowe materiały dla „bramkarzy” (na uczestnika) Zestaw dla uczestnika: książka, teczka, ulotka, długopis, naklejki, notatki, certyfikat 5,00
2.1.2. Szkolenie ASIST
Opłata licencyjna (za uczestnika) Umowa licencyjna z „Living Works” 38,00
Dodatkowe materiały dla „bramkarzy” (na uczestnika) Zestaw dla uczestnika: książka, teczka, ulotka, długopis, naklejki, notatki, karta uczestnika, certyfikat 5,00
Pomoce dla instruktorów Plakat, 1 szt. 35,00
1 2 3 4 5
2.2. Szkolenie z pierwszej pomocy (wg kodów****)
2.2.1. Obowiązkowy program podstawowy szkolenia z pierwszej pomocy (kod – PP) (8 godzin kredytowych)
Opłata uczestnika VSPS świadczący usługę 10,00
2.2.2. Program kontynuacji obowiązkowego szkolenia z pierwszej pomocy (kod – PT) (4 godziny zaliczeniowe)
Opłata uczestnika VSPS świadczący usługę 8,00
2.2.3. Obowiązkowy program ustawicznego kształcenia w zakresie pierwszej pomocy (kod – PG) (18 godzin kredytowych)
Opłata uczestnika VSPS świadczący usługę 18,00
2.3. Obowiązkowe szkolenie z higieny
2.3.1. Wileński Urząd Zdrowia Publicznego (Vilnius Sveikiau) jest organizatorem ogólnego programu obowiązkowych szkoleń z higieny (HB, HBB)
Opłata uczestnika VSPS świadczący usługę 5,00
2.3.2. Specjalnego programu obowiązkowych szkoleń z higieny (H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13 i H14)
Opłata uczestnika VSPS świadczący usługę 9,00
2.4. Pozostałe szkolenia i wykłady
2.4.1. Obowiązkowy program szkoleniowy dotyczący wpływu alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych lub innych substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka, kod A1 (1 osoba) VSPS świadczący usługę 20,00
2.4.2. Program profilaktyki alkoholizmu i narkomanii o kodzie A2 (1 osoba) VSPS świadczący usługę 40,00
2.4.3. Wydawanie zaświadczenia o wiedzy i umiejętnościach zdrowotnych osobom samodzielnie przygotowanym, które zdały egzamin z wiedzy teoretycznej i uzyskały pozytywną ocenę z zadania praktycznego VSPS świadczący usługę 5,00
3.1.2. Wydanie duplikatu świadectwa potwierdzającego wiedzę i umiejętności zdrowotne VSPS świadczący usługę 3,00

 

*Przeprowadzenie badania obejmuje przygotowanie opisu badania, przeprowadzenie ankiety (wypełnienie ankiet), analizę danych ankietowych oraz przygotowanie raportu.

**Dokładny wymagany czas pracy zależy od specyfiki i skali działalności i ustalany jest dla każdej czynności indywidualnie.

***Całkowita kwota wyliczana jest indywidualnie w zależności od zamówienia; zależy to od specyfiki usługi, wymaganych kosztów i/lub liczby uczestników.

****Kodeksy programów szkoleniowych zostały ustalone przez Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w 2008 roku. 28 stycznia według zamówienia nr. V-69,,O opisie obowiązkowej pierwszej pomocy, umiejętności higienicznych, wpływu alkoholu, środków odurzających i środków psychotropowych lub innych substancji psychoaktywnych na szkolenie w zakresie zdrowia człowieka i procedurę wydawania świadectw oraz zawodów i dziedzin działalności osób, dla których zdrowie i (lub) ) szkolenia z pierwszej pomocy to obowiązkowe zatwierdzenie wykazu, kodów programów szkoleń i częstotliwości szkoleń”.

Skip to content