ES projektai

Investiciniai projektai - iniciatyvos, finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis, skirtos skatinti ekonomikos augimą, infrastruktūros plėtrą, socialinių ir aplinkos apsaugos tikslų įgyvendinimą. Šie projektai mums suteikia galimybę tobulinti sveikatos priežiūros paslaugas, modernizuoti įrangą, siekiant gerinti viešąją sveikatą ir suteikti gyventojams aukštesnio lygio paslaugas.

1. Vilniaus visuomenės sveikatos biuras dalyvauja Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projekte (2023m.)
2. (Planuojamas - dar nepasirašyta sutartis) Higienos institutas kartu su Vilniaus visuomenės sveikatos biuru įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-001-02-10-01 „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“
3. (Planuojamas - dar nepasirašyta sutartis) Vilniaus visuomenės sveikatos biuras įgyvendina, iš Europos Socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamą, Regioninės pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ projektą.