Projekty UE

Projekty inwestycyjne – inicjatywy finansowane ze środków Unii Europejskiej, mające na celu wspieranie wzrostu gospodarczego, rozwój infrastruktury oraz realizację celów społecznych i ochrony środowiska. Projekty te dają nam szansę na poprawę usług opieki zdrowotnej, unowocześnienie sprzętu w celu poprawy zdrowia publicznego i zapewnienie mieszkańcom wyższego poziomu usług.

"1. Wileński Urząd Zdrowia Publicznego wspiera realizację działań w ramach Specjalnego Programu Promocji Zdrowia Publicznego dla Miasta Wilno (2023).
2. (W toku – umowa nie została jeszcze podpisana) Instytut Higieny i Wileński Urząd Zdrowia Publicznego wspólnie realizują działanie nr 11-001-02-10-01 w ramach Programu Rozwoju Ochrony i Promocji Zdrowia Ministerstwa Zdrowia Republiki Litewskiej – Usprawnienie postępowania w przypadku zagrożeń i czynników ryzyka dla zdrowia.
3. (W toku – umowa nie została jeszcze podpisana) Wileński Urząd Zdrowia Publicznego realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania regionalnego nr 11-001-02-10-03 (RE) „Poprawa regionalnego dostępu do wysokiej jakości usług w zakresie zdrowia publicznego”.