Specjaliści ds. zdrowia publicznego
Specjaliści ds. zdrowia publicznego wykonują prawdziwie heroiczną pracę w przedszkolach i szkołach, zapewniając zdrowy rozwój dzieci i ucząc je podstawowych umiejętności w zakresie zdrowego życia. Promując zdrowe nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną i dobrostan emocjonalny, inspirują do prowadzenia zdrowszego trybu życia nie tylko dzieci, ale również całą społeczność szkolną.
SPECJALISTA ZDROWIA to…
1. DORADCA ZDROWIA
Doradza społeczności szkolnej w kwestiach zdrowotnych.
2. PIERWSZY ASYSTENT
Udziela pierwszej pomocy i sprawdza higienę osobistą uczniów.
3. DOSTAWCA MATERIAŁÓW O ZDROWIU
Przygotowuje i dystrybuuje materiały promujące zdrowie.
4. ORGANIZATOR WYDARZEŃ ZDROWOTNYCH
Organizuje różnorodne zajęcia poprawiające zdrowie.
5. OBSERWATOR ZDROWEGO ŚRODOWISKA
Podpowiada, co zrobić, aby otoczenie sprzyjało zdrowiu.
6. ORGANIZATOR PROJEKTÓW ZDROWOTNYCH
Planuje i organizuje projekty wellness
7. PLANER JAK NIE ZACHOROWAĆ
Zajmuje się profilaktyką zdrowia i chorób oraz organizuje programy profilaktyczne i inne czynniki prozdrowotne.
8. OBSERWATOR RYZYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH
Pomaga zapobiegać chorobom zakaźnym, ułatwia ich przechodzenie i stara się zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia.
9. KONSULTANT W SPRAWACH ORGANIZACJI ŻYWNOŚCIOWEJ
Dba o to, aby organizacja posiłków w szkole była zgodna z ustaloną procedurą.
10. ANALITYK DANYCH ZDROWOTNYCH
Analizuje i ocenia zachorowalność i inne wskaźniki zdrowotne.
Znajdź specjalistę ds. zdrowia publicznego w swojej placówce oświatowej
Wybierz oddział