All Projects
PLANET YOUTH

Dla zdrowej, aktywnej i towarzyskiej młodzieży!

Recepta społeczna

Kultura, wellness, edukacja pozaformalna i inne długoterminowe, bezpłatne zajęcia dla osób starszych

Projekty UE

Projekty inwestycyjne UE

LEAN

Celowo zmierzamy w stronę głównego celu strategicznego „Wilno zdrowsze” – zdefiniowaliśmy 5 wskaźników strategicznych.