All Documents

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych
E-mail: [email protected]
Tel.: +370 649 22002

Przepisy prawa

Przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym do monitorowania zdrowia dzieci zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Pobierz)

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Wileński Urząd Zdrowia Publicznego (Pobierz)

Polityka przechowywania danych osobowych przez Wileński Urząd Zdrowia Publicznego (Pobierz)

Harmonogram wykonywania praw osób, których dane dotyczą przez Wileński Urząd Zdrowia Publicznego (Pobierz)

Harmonogram realizacji procedur w zakresie postępowania w przypadku naruszeń i ich dalszej kontroli przez Wileński Urząd Zdrowia Publicznego (Pobierz)