All Documents

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą reglamentuojantys teisės aktai

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatai;

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro struktūra;

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbo tvarkos taisyklės;

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbo apmokėjimo sistemos aprašas;

Asmens duomenų tvarkymas Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą;

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma;

Pranešimų apie pažeidimus Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure pateikimo ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašas;

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro asmens duomenų tvarkymo taisyklės;

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro privatumo politikos aprašas;

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimas „Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“.