Interesų konfliktų valdymas

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (Biuras) siekia užtikrinti, kad vykdoma veikla būtų kuo skaidresnė. Deklaruojantys asmenys privalo teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra.

Deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas (toliau – atlikti tarnybines pareigas), jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais.

Siekiant užtikrinti interesų konfliktų prevenciją, Biure yra patvirtinti:

  • Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymo politika. Skaityti
  • Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas. Skaityti
Skip to content