Korupcijos prevencijos dokumentai

LRT atsparumo korupcijai politika

Tai pagrindinis Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dokumentas, apibrėžiantis atsparumo korupcijai užtikrinimo modelį bei nustatantis priemones, kurios veikloje turi būti įgyvendinamos siekiant skaidrumo ir sąžiningumo. Skaityti

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro etikos standartai

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra patvirtinęs darbuotojų etikos kodeksą, kuris nustato  elgesio normas ir veiklos principus bei reikalavimus, kurių privaloma laikytis. Skaityti

Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus įsakymu yra tvirtinamas korupcijos prevencijos veiksmų bei korupcijos prevencijos priemonių planas konkrečiam periodui, kuris skirtas antikorupcinės aplinkos formavimui.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro korupcijos prevencijos 2023 – 2023 m. veiksmų planas. Skaityti

Korupcijos prevencijos veiksmų planų įgyvendinimo priemonių plano ataskaitos

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro korupcijos prevencijos 2023 – 2025 m. veiksmų plano 2023 metų įgyvendinimo ataskaita. Skaityti

 

Skip to content