All Documents

Teisės aktai, susiję su visuomenės sveikatos stebėsena

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas;

LR SAM įsakymas „Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymas;

LR SAM įsakymas „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo”;