Bezpłatne usługi pomocy psychologicznej

PSICHOLOGINIŲ

Pomoc jest dostępna w różnych językach.

Tel. 1815                    

Zdarzenie kryzysowe ma miejsce wtedy, gdy:

*bliski krewny, współpracownik lub inna osoba związana więzią emocjonalną:

  1. doświadczenie ostrego stanu psychicznego, w którym dana osoba ma zniekształcone postrzeganie i/lub traci racjonalne połączenie z rzeczywistością;
  2. doświadcza gwałtownej śmierci, popełnia samobójstwo lub próbuje popełnić samobójstwo;
  3. umiera nagle lub doświadcza stanu terminalnego z innych powodów;
  4. jest ofiarą wypadku, w którym osoba została ranna lub zginęła, istnieje podejrzenie, że jest sprawcą takiego wypadku lub w inny sposób wpływają na niego okoliczności wypadku;
  5. był świadkiem brutalnego przestępstwa, w wyniku którego bliski krewny został ranny lub zabity, lub w inny sposób wydarzenie kryzysowe wpłynęło na niego emocjonalnie;

*stanie się świadkiem(-ami) wypadku lub śmierci osoby;

*ze względu na konsekwencje wywołane zdarzeniem kryzysowym, uważa się, że dana osoba lub grupa osób cieszy się wyjątkowo negatywną uwagą ze strony społeczeństwa, sieci społecznościowych i/lub mediów;

*inne sytuacje, w których usługobiorca został dotknięty zdarzeniem kryzysowym powodującym u niego kryzys psychiczny i w ocenie specjalistów Centrum Pomocy w Kryzysach Psychologicznych zachodzi potrzeba skorzystania z usług zarządzania kryzysem psychologicznym.

*Osoba doświadcza zagrożenia samobójczego lub w jej otoczeniu powstaje zagrożenie samobójstwem (świadczone są wyłącznie usługi Centrum Pomocy Kryzysowej Psychologicznej).

Paslauga teikiama nemokamai visoje Lietuvoje, atvykstant į vietą ar nuotoliniu būdu.

Konsultacje prowadzą psycholodzy, psychoterapeuci specjalizujący się w kryzysie, traumie i suicydologii.

Więcej informacji >>>

__________________________

Usługi dla dzieci i młodzieży.

 Antakalni ul. 59, Wilno, pok. 900.

Tel. (8 5) 232 7010

Email: [email protected]

Godziny pracy:

II 10:45 – 19:15 val.

III 10:00 – 18:30 val.

IV 10:45 – 19:15 val.

___________________________

8 800 77277

Codziennie w godzinach 16.00 – 19.00

Wsparcie emojzionale dla nastolatków studentów-volontariusze

_______________________________

Pomoc jest dostępna w różnych językach.

Sesje indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologów w celu poprawy zdrowia psychicznego.

Bezpłatna pomoc psychologa.

_________________________________

Jeżeli zauważysz jakiekolwiek rozbieżności w wykazie kontaktów lub chcesz zaktualizować istniejące dane, skontaktuj się z [email protected]. Dziękujemy za współpracę!

Skip to content