Recepta Społeczna

Bezpłatny dostęp do kultury, zajęć fitness, edukacji nieformalnej i innych regularnych aktywności dla osób starszych

Dla kogo? Emeryci (od 65 roku życia), doświadczający samotności, izolacji społecznej, żałoby, osoby o słabym stanie zdrowia ze względu na przewlekłą chorobę fizyczną i/lub problemy ze zdrowiem psychicznym, osoby niepełnosprawne, a także opiekunowie lub osoby zajmujące się innymi osobami z tej samej grupy wiekowej
Dlaczego to ważne?
Przejście na emeryturę to okres wielu zmian w życiu każdego człowieka. Dla niektórych emerytura to czas na relaks, samorealizację i nowe hobby. Jednak, wielu seniorów zmaga się z poczuciem pustki w życiu, brakiem istotnych aktywności i uczuciem samotności. Na tym nowym etapie życia ważne jest, aby zadbać o swoje zdrowie emocjonalne, odkryć oferującą wsparcie społeczność i podtrzymywać więzi społeczne. Długie i szczęśliwe życie wymaga aktywnego zaangażowania w życie społeczne i, co najważniejsze, dobrego zdrowia.
Co oferujemy
Edukacja nieformalna Wykłady zdalne lub stacjonarne, szkolenia z pierwszej pomocy
Wolontariat i społeczność Odwiedzanie mieszkańców domów opieki, rozmowy telefoniczne z samotnymi seniorami, pomoc humanitarna
Kultura i sztuka Wycieczki z przewodnikami, warsztaty edukacyjne i kreatywne, rękodzieło, klub czytelnika, chór
Zdrowie i fitness Gimnastyka, joga, taniec liniowy, Nordic walking

Świetna inicjatywa i projekt. To bardzo rozprasza, pomaga łatwiej stawić czoła wyzwaniom związanym z chorobą.”

- Roma K. (79 lat)

"Lubię to. Jestem wdzięczny, że mogę kupować rzeczy bez dodatkowych kosztów”.

Rima V. (65 lat)

„Oczekiwania zostały w dużej mierze spełnione”.

Janė B. (74 lata)

„Bardzo szeroka oferta, można znaleźć odpowiednie zajęcia dla siebie. Dziękuję!"

Nijolė P. (65 lat)”