All Documents

Otwarte dane

Otwarte dane to swobodnie dostępne dane, informacje lub ich część zapisane w ramach operacji lub w dokumentacji instytucji, niezależnie od sposobu, formy lub nośnika, na jakim są udostępnione, w tym dane i informacje z rejestrów, dane zawarte w dokumentach i/lub ich kopiach wprowadzonych do rejestru, oraz dane zawarte w systemie informacji publicznej, przeznaczone do ponownego wykorzystania i rozpowszechniania przez dowolną osobę w dowolnym celu, pod warunkiem, że taka osoba powoła się na źródło, z którego pochodzą i wykorzystuje takie dane wyłącznie zgodnie z warunkami, na jakich je uzyskała.

Wileński Urząd Zdrowia Publicznego nie podaje takich informacji, gdyż nie przetwarza takich danych.