All Documents

Przepisy prawa dotyczące świadczenia usług w zakresie zdrowia publicznego w miastach

Ustawa o systemie opieki zdrowotnej w Republice Litewskiej;

Ustawa o placówkach ochrony zdrowia w Republice Litewskiej;

Ustawa o publicznej ochronie zdrowia w Republice Litewskiej;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w sprawie ustanowienia zalecanych stanowisk specjalistów ds. zdrowia publicznego w rejonach miejskich’;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w sprawie zatwierdzenia listy wymaganych stanowisk i związanych z nimi wymaganych kwalifikacji dla Urzędu Zdrowia Publicznego w Rejonie Miejskim;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji przetargów dla osób zarządzających państwowymi instytucjami budżetowymi i publicznymi w ramach wymagań kwalifikacyjnych krajowego systemu ochrony zdrowia na Litwie dla osób zarządzających państwowymi i miejskimi instytucjami budżetowymi i publicznymi oraz ich wydziałami i oddziałami działającymi w ramach krajowego systemu opieki zdrowotnej na Litwie;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w sprawie zatwierdzenia procedury planowania, przyznawania, wykorzystywania i sprawozdawczości w przypadku dotacji celowych z budżetu państwowego na pełnienie funkcji w ramach państwowej opieki zdrowotnej z upoważnienia Ministra Zdrowia na poziomie rejonów miejskich’;

Ustawa o wynagrodzeniach dla pracowników państwowych i miejskich i członków komisji w Republice Litewskiej;

Ustawa o instytucjach budżetowych w Republice Litewskiej;

Ustawa o administracji publicznej w Republice Litewskiej;

Ustawa o zamówieniach publicznych w Republice Litewskiej;

Ustawa o przeciwdziałaniu korupcji w Republice Litewskiej.